Den bedste revisor har høj kundetilfredshed


Det er svært at være noget for alle og den bedste revisor vælger derfor klogeligt at fokusere på en bestemt slags klienter.

Det giver sig udslag i både produkter, ydelser og ikke mindst i betjening og priser.

Produkter & ydelser på kontoret

Der er flere muligheder for helt at fokusere på eller kombinere flere af nedenstående produkter og ydelser til klienterne. Vigtigt er det dog, at foretage valget bevidst.

Er profilen klar, hjælper det dine klienter til at beslutte sig for, om de nu er kommet til Den Bedste Revisor.

Nedenstående liste er ment som en inspirationsliste til, hvilke områder der kunne være relevante at medtage alternativt udelade i vores revisor forretning, men helt overordnet set, så vil mange kontorer forsøge at specialiserer sig indenfor en eller flere typer af klienter. 

 • Klienterne er børsnoterede virksomheder
 • Klienterne er nationale / internationale virksomheder
 • Klienterne arbejder i bestemte segmenter
 • Klienterne tilhører SMV virksomhederne, som der jo er mange af i Danmark
 • Klienterne har brug for hjælp til bogføring
 • Klienterne har brug for økonomisk rådgivning

Eksemplerne er mange og der mangler sikkert nogle i ovenstående liste, men jeg er sikker på du følger min pointe. Hvis fagligheden og ressourcerne er til det, så kan man  også med succes brede sig, men ganske ofte foretrækker kunderne en rimeligt klar profil. Det giver mest tryghed og tillid, hvilket er helt basalt når vi skal handle.

Faglighed på kontoret

Går du efter at være den bedste revisor, så stiller det også store krav til din faglighed. I samme øjeblik du går ud over de mest almindelige og overskuelige virksomhedstyper,  så kræves der jo både viden, special kompetencer og en tilgængelig arbejdskraft.

Til gengæld gør det det jo også muligt at tilbyde klienterne nogle bedre løsninger på netop deres behov, hvilket vi jo som kunde i reglen også bliver glade for.

Vi er jo mange, der gerne giver lidt ekstra, for at få bedre rådgivning, en mere proaktiv revisor eller en revisor, som tydeligt demonstrere interesse og indblik i netop vores virksomhed.

Specielt for faggruppen revisorer er, at klienterne normalt ikke kan bedømme den enkelte revisor på fagligheden, da vi (kunderne) ganske enkelt mangler den nødvendige viden. Til gengæld vil vi så typisk fokusere på økonomi og ikke mindst på oplevelsen af samarbejdet. 

Betjening på kontoret

Der er mange måder at give service og god betjening på. Det betyder også, at hvis I er flere personer om at betjene kunderne, så er det klogt at blive enige om, hvordan man gør det bedst.

Når vi ringer eller mailer ind til kontoret, vil vi som kunde jo gerne ses, høres og betjenes så hurtigt som muligt. Det gode gamle dilemma på revisions kontoret gælder jo stadigvæk mange steder, da det ofte opleves vanskeligt at komme i kontakt med den ønskede person.

I gamle dage - i 70´erne - var det almindeligt at blive udsat for "Se ned i bordet legen" - når du kom ind i en bank. Det vil sige, at den medarbejder der kiggede op først, jo skulle rejse sig for at ekspedere kunden. Det betød, at kunden nemt kunne stå og vente i evigheder, før nogen reagerede, da medarbejderne ikke mente, kundens ekspedition var vigtigere end deres igangværende arbejde.

Taler vi pænt til klienterne - også når de bliver lidt besværlige eller stiller "dumme" spørgsmål? Gør vi os umage, når vi besvarer spørgsmålene. Gør vi os nogle anstrengelser for at lytte til klienternes svar, når vi har stillet dem et par spørgsmål?

Det betaler sig, at gøre sig umage i dialogen, når klienten kommer med spørgsmål. Du sparer både tid og giver et langt bedre professionelt indtryk, hvis du fra første øjeblik stiller skarpt på klientens problemer og bekymringer og derfor kan svare kompetent og hurtigt. 

Den bedste revisor har høj kundetilfredshed

Samtidigt kan de fleste klienter udmærket mærke om de får en ordenligt forklaring og om deres revisor rent faktuelt interesserer sig for deres forretning. 

Hertil kommer, at det er klogt ikke at love mere end du kan holde. Det gælder specielt på områder som tid og økonomi. 

Skulle du komme ud for ikke at kunne holde hvad du lover, så er det  væsentligt, at kontakte klienten og justere forventningerne.

Det gælder uanset om det drejer sig om "hvornår svaret på spørgsmålet ligger klar" eller om "prisen bliver større end forventet. 


Pris & kvalitet 

Pris og kvalitet følges ofte ad. Så få lagt dig fast på et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet i din forretning.

Pris og kvalitet gælder jo mange ting. Din timeløn er jo interessant, hvis opgaverne nærmere har karakter af konsulentarbejde / projektarbejde eller større projekter der skal gives et overslag over.

Er det tilfældet, er det klogt at gøre sig nogle tanker om, om I skal konkurrere på timelønnen, eller der kunne være andre parametre I hellere vil konkurrere på.

Omvendt er det mere enkelt at fastsætte prisen for en færdiggørelse af et regnskab for en mindre virksomhed som ofte kan gøres til fast pris, hvis blot I er enige om nogle fastlagte kvantitative og kvalitative parametre

På samme måde betyder kontorets beliggenhed også noget. Ligger kontoret i nybyggede lokaler med udsigt over sund & bælt. Så ved klienterne også godt, at det koster "noget"

Hvor du ønsker at ligge, er jo helt op til dig og den type klienter du ønsker at tiltrække. Bare du foretager et bevidst valg. Nogle områder du kunne overveje i den forbindelse er jo eksempelvis:

 • Hvor befinder dine "ynglingsklienter" sig rent geografisk
 • Hvordan ser konkurrencen ud i dit lokal område?
 • Hvilke kompetencer har du brug for at tilkøbe udefra?
 • Hvordan er planløsningen i dine lokaler?
 • Hvilket netværk har du?
 • Skal du være noget for lokalområdet eller skal du være en specialist, med stor geografisk dækning?

Er I det bedste revisionskontor idag?

De fleste revisorer vil sikkert sige "Ja vi er det bedste revisonskontor i branchen", men i virkeligheden så burde svaret være "Ja, det håber jeg vi er". For vi ved det ikke, men vi gør jo alt hvad vi kan, for at kunderne skal blive glade og komme igen.

Kundetjek er specialiseret i at måle dine klienters tilfredshed med din forretning.

Målingen er fokuseret på, at give dig en tilbagemelding, som du nemt og hurtigt kan anvende. På den måde behøver du ikke gætte på hvad du tror klienterne mener - du får simpelthen deres mening sort på hvidt - eller rettere sagt, du ser den i nogle letforståelige grafer. Den viden kan du dels bruge til at kommunikere hvilke stærke sider din forretning har, set med kundens øjne, men du kan også bruge den at til at rette op på din kundetilfredshed inden kunderne vælger en alternativ leverandør.

Er I flere på kontoret, vil det også være helt oplagt, at drøfte, om klinternes oplevelser også svarer overens med de ønsker I hver i sær har til det at være "Byens bedste revisionskontor". 

Så uanset om du ligger godt til eller der er mulighed for forbedring, får du adgang til værdifuld viden om din forretning, fortalt af dine klienter. 

Vi har 2 versioner af vores måleredskab, der begge hjælper dig med at opbygge og fastholde status som den bedste revisor.

Standard pakken - er til dig, der bare gerne vil igang hurtigt. Vi har på forhånd udvalgt netop de 4 områder der er mest interessant at følge for en revisor.

Flexi pakken - er til dig der selv vil kunne ændre på spørgsmål, indsætte dit logo og kunne stille et ekstra spørgsmål.

Der er ikke nogen risiko ved at prøve. Indenfor de første 4 uger siger du blot til, så får du dine penge retur. Og iøvrigt er det rigtigt billigt, da det kun koster mellem 195,- og 395,- pr. måned. Du kan se mere her:

Stadigvæk lidt i tvivl? Så se vores introduktions video her, det tager kun eet minut ...