Den bedste advokat har høj kundetilfredshed


Det er svært at være noget for alle og den bedste advokat vælger derfor klogeligt at fokusere på et klart defineret segment.

Det giver sig udslag i både produkter, ydelser, klienter og ikke mindst i betjening og priser.

Produkter & ydelser på kontoret

Der er flere muligheder for helt at fokusere på eller kombinere flere af nedenstående produkter og ydelser til klienterne. Vigtigt er det dog, at foretage valget bevidst.

Er profilen klar, hjælper det dine klienter til at beslutte sig for, om de nu er kommet til den bedste advokat.

Nedenstående liste er ment som en inspirationsliste til, hvilke områder der kunne være relevante at medtage alternativt udelade i advokat forretningen, men helt overordnet set, så vil mange kontorer forsøge at specialiserer sig indenfor en eller flere typer af klienter. 

 • Klienter som er børsnoterede virksomheder
 • Klienter som er nationale / internationale virksomheder
 • Klienter der arbejder i bestemte segmenter
 • Klienter der tilhører SMV virksomhederne, som der er mange af i Danmark
 • Klienter der har brug hjælp til opkøb
 • Klienter der har brug for hjælp i forbindelse med spørgsmål om rettigheder
 • Klienter der har brug for hjælp i forbindelse med spørgsmål om aftaler
 • Klienter der primært er private mennesker, der har brug for hjælp til eksempelvis skilsmisser, juridiske forespørgsler, forskellige tvister etc.

Eksemplerne er mange og der mangler sikkert nogle i ovenstående liste, men jeg er sikker på du følger min pointe. Hvis fagligheden og ressourcerne er til det, så kan man også med succes brede sig, men ganske ofte foretrækker klienterne en rimeligt klar profil. Det giver mest tryghed og tillid, hvilket er helt basalt når vi skal handle.

Faglighed på kontoret hos den bedste advokat

Går du efter at være "den bedste advokat" så stiller det også store krav til din faglighed. I samme øjeblik du går ud over de mest almindelige og overskuelige virksomhedstyper,  så kræves der både viden, special kompetencer og en tilgængelig arbejdskraft.

Til gengæld gør det det også muligt at tilbyde klienterne nogle bedre løsninger på netop deres behov, hvilket vi som kunde i reglen også bliver glade for.

Vi er mange, der gerne giver lidt ekstra, for at få bedre rådgivning, en mere proaktiv advokat eller en advokat, som tydeligt demonstrere interesse og indblik i netop vores virksomhed.

Specielt for faggruppen advokater er, at klienterne normalt ikke kan bedømme den enkelte advokat på fagligheden, da klienterne ganske enkelt mangler den nødvendige viden. Til gengæld vil vi så typisk fokusere på økonomi og ikke mindst på oplevelsen af samarbejdet. 

Betjening på kontoret

Der er mange måder at give service og god betjening på. Det betyder også, at hvis I er flere personer om at betjene klienterne, så er det klogt at blive enige om, hvordan man gør det bedst.

På hvilken måde skal vi besvare henvendelser? Hvor hurtigt er "godt nok"? Hvor tilgængelige skal vores advokater være? Skal alle henvendelser via forkontoret? Er der tidspunkter på dagen, hvor der er direkte adgang?

Når vi ringer eller mailer ind til kontoret, vil vi som kunde gerne ses, høres og betjenes så hurtigt som muligt. Det gode gamle dilemma på advokat kontoret gælder stadigvæk mange steder, da det ofte opleves vanskeligt at komme i kontakt med den ønskede person.

I gamle dage - i 70´erne - var det almindeligt at blive udsat for "Se ned i bordet legen" - når du kom ind i en bank. Det vil sige, at den medarbejder der kiggede op først, skulle rejse sig for at ekspedere kunden. Det betød, at kunden nemt kunne stå og vente i evigheder, før nogen reagerede, da medarbejderne ikke mente, kundens ekspedition var vigtigere end deres igangværende arbejde.

Bedste advokat har en høj kundetilfredshed

Taler vi pænt til klienterne - også når de bliver lidt besværlige eller stiller banale spørgsmål? Gør vi os umage, når spørgsmålene skal besvares. De fleste klienter kan godt høre, når vi får "den korte version". Lytter vi aktivt til de svar vi får, når klienterne besvarer vores spørgsmål. 

Det betaler sig ofte, at gøre sig umage i dialogen, når klienten kommer med spørgsmål. Du sparer både tid og giver et langt bedre professionelt indtryk, hvis du fra første øjeblik stiller skarpt på klientens problemer og bekymringer og derfor kan svare kompetent og hurtigt. 

Hertil kommer, at det er klogt ikke at love mere end du kan holde. Det gælder specielt på områder som tid og økonomi. 

Skulle du komme ud for ikke at kunne holde hvad du lover, så er det  væsentligt, at du ringer og justere klientens forventninger.

Det gælder uanset om det drejer sig om "hvornår svaret på spørgsmålet ligger klar" eller om "prisen bliver større end forventet. 


Pris & kvalitet

Pris og kvalitet følges ofte ad. Ikke altid, men ofte. Så få lagt dig fast på et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet i din forretning.

Pris og kvalitet gælder mange ting. Din timeløn er interessant, hvis opgaverne nærmere har karakter af konsulentarbejde / projektarbejde eller større projekter der skal gives et overslag over.

Her er det klogt at gøre sig nogle tanker om, om du vil konkurrere på timelønnen, eller der kunne være andre parametre du hellere vil konkurrere på.

Omvendt er det mere enkelt at fastsætte prisen for en færdiggørelse af et skøde for en mindre lejlighed som ofte kan gøres til fast pris, hvis blot I er enige om nogle fastlagte kvantitative og kvalitative parametre

På samme måde sender kontorets beliggenhed selvfølgelig signaler. Ligger I i nybyggede lokaler med udsigt over sund & bælt. Så ved klienterne også godt, at det koster "noget"

Hvor du ønsker at ligge, er helt op til dig og den type klienter du ønsker at tiltrække. Bare du foretager et bevidst valg. Nogle områder du kunne overveje i den forbindelse er eksempelvis:

 • Hvor befinder dine "ynglingsklienter" sig rent geografisk
 • Hvordan ser konkurrencen ud i dit lokal område?
 • Hvilke kompetencer har du brug for at tilkøbe udefra, er det nemt for dem at komme til dig kontor?
 • Hvordan er planløsningen i dine lokaler?
 • Hvilket netværk har du?
 • Skal du være noget for lokalområdet eller skal du være en specialist, med stor geografisk dækning?

Har I det bedste advokatkontor idag?

De fleste advokater vil sikkert sige "Ja vi er det bedste advokatkontor i branchen", men i virkeligheden så burde de nok sige "Ja, det håber jeg vi er". For vi ved det ikke, men vi gør alt hvad vi kan, for at klienterne skal blive glade og komme igen.

Kundetjek er specialiseret i at måle dine klienters tilfredshed med din forretning.

Målingen er fokuseret på, at give dig en tilbagemelding, som du nemt og hurtigt kan anvende i din forretning. På den måde behøver du ikke gætte på hvad du tror klienterne mener - du får simpelthen deres mening sort på hvidt - eller rettere sagt, du ser den i nogle letforståelige grafer. Den viden kan du dels bruge til at kommunikere hvilke stærke sider din forretning har, set med klientens øjne, men du kan også bruge den at til at rette op på din kundetilfredshed inden klienterne vælger en alternativ leverandør.

Så uanset om du ligger godt til eller der er mulighed for forbedring, får du adgang til værdifuld viden om din forretning, fortalt af dine klienter. 

Vi har 2 versioner af vores måleredskab, der begge kan hjælpe dig med at opbygge og fastholde status som den bedste advokat..

Standard pakken - er til dig, der bare vil igang hurtigt. Vi har på forhånd udvalgt netop de 4 områder der er mest interessant at følge for en advokat.

Flexi pakken - er til dig der selv vil kunne ændre på spørgsmål, indsætte dit logo og kunne stille et ekstra spørgsmål.

Der er ikke nogen risiko ved at prøve. Indenfor de første 4 uger siger du blot til, så får du dine penge retur. Og iøvrigt er det rigtigt billigt, da det kun koster mellem 195,- og 395,- pr. måned. Du kan se mere her:

Stadigvæk lidt i tvivl? Så se vores introduktions video her, det tager kun eet minut ...